Hub Coonen Fine Abstract Sculpture

Algemeen

 1. Verf = pigmenten + lijnolie, water, krijt, acryl, enz.

 2. Primaire of hoofdkleuren : Geel - Rood - Blauw.

  Samenvoeging in de vorm van lichtstralen = wit (natuurkunde)

  Samenvoeging in de vorm van pigmenten = grijs (vuile kleuren) 3. Secundaire of gemengde kleuren ontstaan door menging van 2 hoofdkleuren:

  Blauw + Geel = Groen
  Rood + Blauw = Violet
  Geel + Rood = Oranje
  Secundaire kleuren


 4. Hoe zuiverder de uitgangskleuren, des te schitterend de secundaire kleur... We bekomen verschillende schakeringen of nuances van de secundaire kleuren naar mate een van de hoofdkleuren domineert.

  Bijvoorbeeld: Geelgroen, Blauwgroen, enz.


 5. Tertiaire of dubbel gemengde kleuren ontstaan door menging van secundaire kleuren:

  Groen + Oranje = Mosgroen
  Oranje + Violet = Roodbruin
  Groen + Violet = Olijfgroen
  Tertiaire kleuren


 6. Complementaire kleuren zijn kleuren die elkaar aanvullen en die bij additief mengen vuil grijs vormen ( natuurkundig : wit )

  Blauw en Oranje
  Geel en Violet
  Rood en Groen

  Merk Op: Per koppel zijn de drie hoofdkleuren aanwezig. 7. Mengkleuren zijn bij benadering hoofdkleuren. Met de zogenoemde mengkleuren kan men alle andere kleuren door menging samenstellen.

  Theoretisch volstaan als mengkleuren:

  Citroengeel - lichtblauw - donkerroze (driekleurendruk)


  In de praktijk neemt men er dikwijls bij :

  Oranje - Ultramarijn licht

  Hierdoor bekomen we meer zuiverheid en vurigheid.

  Bijvoorbeeld: Met lichtecht citroengeel en lichtblauw bekomt men een ganse reeks groenen: Briljantgroen donker; lichtgroen; middengroen; donkergroen; olijfgroen; blauwgroen; enz.


 8. Gebroken Kleuren:

  Tegenover de zogezegde zuivere kleuren ( primaire en secundaire met al hun schakeringen of tussen nuances) staan de gebroken kleuren, grauwe of grijze kleuren.

  Deze ontstaan door :
  1. Menging van de drie hoofdkleuren of van complementaire kleuren ( additief mengen )
  2. Toevoegen van wit en/of zwart of grijs aan een kleur.....vb: rood met verschillende hoeveelheden wit en zwart geeft een onbeperkt aantal ( roodachtig of rose ) warme grijzen; Ultramarijn met wit en zwart geeft ( blauwachtige ) koude grijzen, enz.


 9. Dekkende kleur, halfdekkende kleur, transparante kleur, halftransparante kleur, hoogste graad van lichtechtheid +++, goede graad van lichtechtheid ++, minder lichtecht + ;

  Merk Op: Transparante kleuren kan men als glaceerverf gebruiken; vb Alize Kraplak boven dofrode of dofgroene onderverf geeft speciale effecten.