Hub Coonen Fine Abstract Sculpture

Schetsen

Enkele nota's betreffende het schetsen:

De horizon ligt op ooghoogte van de beschouwer of de schetser. Horizontale lijnen evenwijdig aan de horizon, blijven evenwijdig aan de horizon.
Paralelle lijnen ten opzichte van de horizon            Andere horizontale lijnen lopen naar het vlucht of verdwijnpunt.
           De plaats van de vluchtpunten is zeer belangrijk, want slecht gekozen vluchtpunten geven een            onnatuurlijk beeld.
           Wanneer men uit het hoofd schetst, dan moet men de vluchtpunten op het gevoel bepalen.
           Wanneer men iets afschetst, kan men zeer gemakkelijk de plaats van de vluchtpunten bepalen,
           omdat alle horizontale lijnen er naar toe gericht zijn.

Huis in perspectief
Verticale lijnen blijven verticaal.
Voorwerpen lijken kleiner, naarmate ze verder van ons verwijderd zijn.
Delen van de voorwerpen, die boven het oog van de beschouwer liggen, bevinden zich boven de horizon.

Cilinder in perspectief Kar in perspectief
Een willekeurig geplaatste cirkel, vertoont zich als een ovaal, men ziet een grote en een kleine as. 
De verhouding van de kleine as tegenover de grote as neemt toe, naar mate men meer frontaal kijkt op een cirkel.