Hub Coonen Fine Abstract Sculpture

Kleurcontrasten

Johannes Itten schreef in zijn dagboek:

"Zoals een woord pas zin en betekenis krijgt in samenhang met andere woorden, krijgt ieder afzonderlijke kleur pas haar speciale zeggingskracht naast andere kleuren"

In het voorwoord van de japanse vertaling staat:

"Wie een meester wil worden in het gebruik van kleuren, moet iedere afzonderlijke kleur en haar oneindig aantal kombinaties met alle andere kleuren leren zien, voelen en beleven..."

Bestaan er op esthetisch gebied algemeen geldende kleurwetten of is de kleur beoordeling geheel subjectief?

Wanneer je zonder te "weten" meesterwerken van kleur kunt maken, dan is het " niet-weten" uw weg.

Wanneer het je niet lukt om uit uw "niet-weten" meesterwerken van kleur te maken, dan moet je zorgen jou het "weten" eigen te maken.

Uit diepgaande studie's van de "grote" meesterwerken neemt men aan dat zij - de beroemde kunstschilders - allen een zekere kennis omtrent de kleur bezaten, dus een "weten" in zich droegen. Kleurenstudie blijkt dus noodzakelijk te zijn... naast intuitutie en inspiratie.