Hub Coonen Fine Abstract Sculpture

Simultaan

Hierdoor verstaat men het verschijnsel dat ons oog bij het zien van een bepaalde kleur spontaan en simultaan (gelijktijdig)
de komplimentaire kleeur verlangt en zelfs " oproept " bij afwezigheid ervan.

Zie ook komplimentairkontrast.
Zo is neutraal grijs naast rood, groenachtig van schijn en naast groen, roodachtig.
De kleuren kunnen dus elkaar onder bepaalde voorwaarden simultaan beinvloeden, soms ten goede ( gewild ), soms ten kwade ( ongewild ).
Het is dus van belang te weten onder welke voorwaarden silmultaanwerking kan onstaan of kan verhinderd worden.
Veiligheidshalve kan men de kleuren naast elkaar plaatsen op een klad alvorens deze definitief aan te wenden op een schilderij.

Door toepassing van verschillende graad van helderheid, een sterk licht-donker kontrast, wordt simultaanwerking die de kleur " wijzigt " eveneens bemoeilijkt.
Het simultaankontrast kan versterkt worden door gebruik van het kwantiteitskontrast en door - eventueel gedeeltelijk - komplementair kontrast.