Hub Coonen Fine Abstract Sculpture

Kwantiteit

Het betreft de werking tussen de grootte van de kleurvlekken, de tegenstelling tussen groot en klein.

Vraag: Hoe groot moeten de kleurvlekken of kleurvlakken tegenover elkaar zijn om een harmonisch geheel te vormen?

Twee factoren zijn hiervoor bepalend; de stralingskracht van de kleuren en de grootte van de kleurvlekken.
Een vlek geel is sterker dan een evengrote vlek violet.
Er zal evenwicht zijn als er minder oppervlakte geel staat tegenover meer oppervlakte violet.

Afgeronde getalverhoudingen van de lichtwaarden volgens Goethe zijn:

GeelOranjeRoodVioletBlauwGroen
986346

Omgezet in harmonische vlakgrootten wordt dit het omgekeerde van de lichtwaarden:

GeelOranjeRoodVioletBlauwGroen
346986

Gebruik van harmonische kwantiteiten leidt tot rust en is statisch; andere verhoudingen - bepaalde kleuren domineren dan
- zijn expressiever en wijzigen alle andere kontrasten in hun werking, versterken of verzwakken die.