Hub Coonen Fine Abstract Sculpture

Koud-Warm

Kunnen "kleuren" - optisch verschijnsel - een temperatuurgevoel doen ontstaan?
Proeven bevestigen dit.

Bij het observeren van de kleurencirkel is geel ( boven) de lichtste en violet (onder) de donkerste kleur.

Beide kleuren vormen het sterkste licht-donkerkontrast in die 12-delige kleurencirkel. Uiterst rechts van de as geel - violet staat oranje-rood en uiterst links blauwgroen.

Oranjerood en blauwgroen zijn de polen ( maxima ) van het koud-warmkontrast.

Warm: geel, oranjegeel, oranje, oranjerood, rood, violetrood

Koud: geelgroen, groen, blauwgroen, blauw, violetblauw, violet

Het karakter van de kleuren kan men, naast koud - warm, ook als volgt beschrijven : schaduw - zonnig, rustig - opwindend, ver - dicht, licht - zwaar, enz.

Een minder koude kleur naast koudere kleuren lijkt (relatief) warm;

Een minder warme kleur naast warmere kleuren lijkt (relatief) koud;

De koud - warmkontrasten kunnen in willekeurige toonhoogten ( modulaties) worden gebruikt.

Bij een midden - helderheid van de kleuren komt het koud - warmkontrast het best tot zijn recht.

Bij gebruik van een zeer helder geel (meest schitterende kleur) naast bv. een weinig helder oranjerood (dit is een donkere toon onstaan door menging met grijs of zwart)
krijgt men naast de koud - warmwerking ook de licht - donker werking en vanzelfsprekend ook het kleur - tegen - kleurkontrast.

Het koud - warm kontrast bied zeer grote expressieve mogelijkheden; men bereikt er schilderachtige effecten mee.

Van de 7 kleurkontrasten is - volgens velen - het koud - warmkontrast het klankrijkste; het bied enorme mogelijkheden !!