Hub Coonen Fine Abstract Sculpture

Kleur-Tegen-Kleur

Eenvoudig en gemakkelijkst te zien.

Komt het sterkst tot uiting bij de drie primaire kleuren, daarna bij de secundaire kleuren, de tertiare kleuren.

De werking - zeker bij de primaire kleurkontrasten - is bont, krachtig en zelfs schreeuwerig.

De kracht van de kleur-tegen-kleurkontrastwerking neemt af naarmate gebruikte kleuren zich verder verwijderen van de primaire kleuren.