Hub Coonen Fine Abstract Sculpture

LITERATUUR


Inleiding
Er zijn weinig boeken geschreven over steenhouwen.
De meeste boeken documenteren het werk van een of meer kunstenaars.

Geschiedenis
* A concise history of modern sculpture, H.Read, ISBN 0-19-519941-3
   Behandeling van diverse beeldhouwers vanaf Rodin
* De moderne beeldhouwkunst in Europa, C.Wentinck, Phoenix pocket nr 12
   Overzicht van de ontwikkeling in landen en stijlen
* Geschiedenis van de moderne beeldhouwkunst, C.Wentinck, Prisma nr 1027, Het Spectrum
   Overzicht van de ontwikkeling in diverse landen

Overzichtswerken
* Brancusi (Constantin), Shifting the bases of art, Anna C. Chave, ISBN 0-300-05526-9
   Overzicht van een groot deel van het werk van Brancusi, met een beschouwing vanuit een sociaal historisch perspectief.
* De druppel holt de steen uit, Jose Boyens, ISBN 90-6216-033-6
   Overzicht van werken van Jan Meefout, Ans Hey, Cor van Noorden, Leo de Vries, Ben Guntenaar, Lika Mutal, Theo van Brunschot, Gerard van Rooij,
   Jo Gijsen, Gerard Howeler, Pjotr Muller.
* Gijsen (Jo), Beelden 1968-1990, ISBN 90-6829-030-4
   Overzichtstentoonstelling in Commanderie van St-Jan, Nijmegen
* Hepworth (Barbara), A.Hammacher, ISBN 0-500-20218-4
   Overzicht
* Lipchitz, The Lipchitz gift, Jenkins & Pullen, ISBN 0-946590-56-7
   Overzichtstentoonstelling in The Tate Gallery.
* Sumere (Hilde van), Ludo Bekkers, Deel uit serie Vlaamse Kunstmonografieen
   Overzicht

Techniek
* Beeldhouwen in steen, Inge Toner, uitgever Cantecleer, 2001, ISBN 90.213.2767.8
   Behandelt de zachtere steensoorten (speksteen, albast, serpentijn, marmer e.d) en de benodigde gereedschappen en technieken.
* Eeuwige steen, van Nijl tot Rijn; groeven en prefabricatie, ISBN 90-5066-076-2
   Werkmethodes mbt steenhouwen door de eeuwen heen. Historische documentatie
* Handboek beeldhouwtechnieken, Barry Midgley, ISBN 90-6113-680-6.
   Alles over diverse vormen van beeldhouwen. Bevat ongeveer 20 pagina's specifiek over steenhouwen.
* Het complete beeldhouwboek, Cami Santamera, uitgever Cantecleer, ISBN 90.213.3126.8
   Overzicht mbt gereedschap, steen, technieken, vormgeving
* Steenstof, Emmy Jak, ISBN 978 90 8123 29 13. Te bestellen o.a. bij auteur (jakegm@zonnet.nl).
   Beschrijft het creatieve- en vormgevingsproces van een gedreven amateur/liefhebber steenhouwer.
   Veel tips en adviezen voor beginners. Voor gevorderden een feest der herkenning.

Vormgeving
* Ogen Open, Grondbeginselen van vormgeving, J.Beljon, ISBN 90-295-0222-3
   Behandeling van vormbeginselen om het ontwerpbewustzijn te verruimen.
* Zo doe je dat, Grondbeginselen van vormgeving, J.Beljon, ISBN 90-295-0170-7
   Vormen, waar komen ze vandaan en wat kun je er mee doen. Is voorganger van Ogen Open, maar de delen staan los van elkaar.

Border Image